Ekoturism

Vad är ekoturism?

”Ekoturism är ansvarsfullt resande i naturen som hjälper till att skydda naturmiljöer och stödjer lokalbefolkningens välbefinnande”

Så har ekoturism kort definierats av The International Ecotourism Society, (TIES). Samma definition ställde sig svenska Världsnaturfonden (WWF) bakom 1994, liksom Svenska Ekoturismföreningen vid sitt bildande 1996.

Havsörn fotograferad av Vargas

Vad ekoturism handlar om:

minsta möjliga slitage på natur och kultur

Ekoturism är att bevara istället för att förstöra det som besökaren kommit för att uppleva. Varje områdes ekologiska och kulturella bärkraft måste respekteras. Detta kräver goda kunskaper om resmålet hos arrangören, lokal närvaro och nära samarbete med andra aktörer.

Gynna den lokala ekonomin

Ekoturism är att förankra turismen lokalt. Naturskydd blir lätt ett slag i luften om traktens människor är emot det. Att kunna dra nytta av turismen är ofta en positiv drivkraft. Arrangemangen ska därför bidra till resmålets ekonomi – övernattningar på orten, lokala guider och lokalt inhandlade varor och tjänster – ju mer desto bättre.

Miljöanpassa hela verksamheten

Ekoturismarrangörer ska ligga i täten när det gäller miljöanpassning. Därför ska arrangörer aktivt minimera resmålets miljöbelastningar. Bland annat ska kollektivt resande uppmuntras, logianläggningar miljöanpassas, avfall sorteras och miljöbränslen prioriteras.

Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt

Ekoturism är att resa med en nyfiken och respektfylld attityd. Arrangören ska vara en duktig värd och kunnig guide, som bjuder på matnyttiga introduktioner, goda råd, vägledning och värdefulla tips. Gott värdskap och väl förmedlade kunskaper är ofta nyckeln till minnesvärda reseupplevelser.

Bidra aktivt till natur- och kulturskydd

Ekoturismen tar sitt ansvar för den biologiska mångfalden och unika kulturvärden. Det innebär att på något vis aktivt stödja naturskydd i olika former. Ekoturismarrangören samarbetar med en levande natur- och kulturskyddsopinion – ett partnerskap till ömsesidig nytta.

Kvalitet och trygghet på resan

Ekoturism är kvalitetsturism. Arrangemangen ska infria och gärna överträffa förväntningarna. Säkerheten tas på allvar och nöjda kunder är regel. Omvärlden ska veta att en ekoturismarrangör är en tillförlitlig partner.