Gömslet

Fota havsörn från gömsle

Vi har under många år utfodrat och fotograferat skogens och bergens örn – kungsörnen. Nu har vi, efter flera års rekognoserande, även byggt ett gömsle för att kunna ta del av havsörnarnas liv. 

Örngömslet

Gömslet är beläget i havsörnarnas rätta miljö – ute vid havet bland öar, kobbar och skär i öppet hav. Det ligger skyddat på en ö i ett område där kusten är helt orörd. Det är vinterbonat, d.v.s. rejält isolerat och har ståhöjd. Havsområdet utanför ön är grunt och bottnen är mycket stenig så få eller inga båtar rör sig i närheten. Området är utsett för bildande av ett naturreservat.

För att ha bra koll på vad som rör sig utanför har gömslet stora 3-glasfönster med tonat glas som tar bort 45 % av ljuset, och som gör att örnarna inte ser in. Vid varje sittplats kan man byta ut en av tygstrutarna i kameragluggen avsedd för objektivet, så att man får ett extra fönster. För komforten finns bra stolar, sköna sängar och i avskild del finns separationstoalett. Sovsäckar om klarar några minusgrader, yllefiltar samt kuddar finns också. Vill man kan man ta med sin egen säck. Värme fås från stor gasolkamin som dock måste slås av då man sover!

För fotografer

För fotografer kan vara bra att veta att mycket fokus har lagts på att få bilder på flygande örnar. Det finns därför sinnrika upphängningar för kamerautrustningen som sitter i huvudhöjd så man enkelt och snabbt kan följa örnarna i luften – går att röra kameran i alla ledder. Har man 2 objektiv (med eller utan kam.hus), monterar man det ena på ledad arm på egen medhavd kulled. Båda kamerafästena är konstruerade så att alla rörelser sker inne i gömslet – inget objektiv som rör sig på utsidan. Dessutom sitter alltid attrapper i kameragluggarna som ser ut som objektiv – örnarna ser inte någon skillnad när det sitter fotografer i gömslet.

Har du frågor om gömslet?

Vi svarar gärna på dina frågor om örnarna, gömslet och allt där om kring.